Dodatkowa osoba nr 1:


  Dodatkowa osoba nr 1:  Dodatkowa osoba nr 2:  Dodatkowa osoba nr 1:  Dodatkowa osoba nr 2:  Dodatkowa osoba nr 3:  Dodatkowa osoba nr 1:  Dodatkowa osoba nr 2:  Dodatkowa osoba nr 3:
  Dodatkowa osoba nr 4:  Dodatkowa osoba nr 1:  Dodatkowa osoba nr 2:  Dodatkowa osoba nr 3:
  Dodatkowa osoba nr 4:  Dodatkowa osoba nr 5:


  Klauzula informacyjna dla Klientów Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGENCJA TURYSTYCZNA ALFA-TOUR z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy o udział w imprezie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie obsługi informatycznej IT, podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji swoich celów gospodarczych, np. bazy noclegowe, biuro księgowe, firma ubezpieczeniowa Signal Iduna i PZU, piloci, przewodnicy, firmy transportowe.
  4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, o której mowa w pkt 3) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń związanych z realizacją tej umowy.
  5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy alfatour@alfa.olesnica.pl;
  6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwi realizację przez ALFA-TOUR. umowy o której mowa w pkt 3).

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO*:
  (*) Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez: AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ ALFA-TOUR z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica w celu komunikacji i korzystania z usług biura podróży.
  (*) Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i wiadomości mailowej informacji dotyczących imprez turystycznych, których dotyczy zgłoszenie.
  (*) Oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ ALFA-TOUR z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.