Witamy wszystkich miłośników
białego szaleństwa !!!

EXPRESS NARTY 2022/2023 – 1 i 2-dniowe wyjazdy w każdy weekend z Oleśnicy, Wrocławia, Kobierzyc, Strzegomia, Jelcza-Laskowic, Oławy.

Tak jak w latach ubiegłych jeździmy do polskich i czeskich stacji narciarskich: Zieleniec, Czarna Góra; Jańskie Łaźnie, Dolna Morava, Pec p/ Śnieżką, Ramzova, Harrachov, Bukova Hora oraz na Pradziada.

Ceny express nart 1-dniowych w sezonie 2022/2023: Polska 85 zł, Czechy 90 zł. Od tego sezonu wprowadzamy także cenę łączoną do wybranych stacji narciarskich gdzie każdy jadący z Ski Express Alfa-Tour otrzymuje zniżkę na karnet narciarski (cena przejazdu + cena karnetu po rabacie)

Cena dwudniowych wyjazdów od 339 zł. Wyjazdy dwudniowe realizowane będą przy minimum 18 osobach. Wyjazdy jednodniowe autokarem realizowane będą przy minimum 22 pełnopłatnych osobach (Polska) i 25 osobach pełnopłatnych (Czechy).

Dla początkujących proponujemy PAKIET = wyjazd na Express Narty + 1 godz. z licencjonowanym instruktorem narciarstwa w grupach kilkuosobowych. Cena pakietu w Czechach: 195 zł/os. Cena pakietu w Polsce: 185 zł/os. Z pakietu mogą skorzystać zarówno początkujący jak i osoby już jeżdżące w różnym stopniu zaawansowania. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich narciarzy, którzy chcą podnosić swoje umiejętności i czerpać radość ze swobodnej jazdy.

W tym sezonie zniżki na karnety narciarskie wynoszą do 30% w wybranych ośrodkach narciarskich.

CENA OBEJMUJE (express narty 1-dniowe):
> przejazd autokarem lub busem w dwie strony,
> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 2 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa*) Polska,
> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 20 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa*) Czechy,
> opieka pilota,
> zniżkę na karnety do 30% w niektórych stacjach narciarskich, wymagany zakup minimum 15 karnetów.
*pakiet ubezpieczenia podstawowy, w Czechach zalecane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego), o które często pytają Czesi w szpitalach.

CENA NIE OBEJMUJE karnetu narciarskiego, ubezpieczenia sprzętu narciarskiego oraz bagażu

CENA OBEJMUJE (express narty 2-dniowe):
> przejazd autokarem lub busem,
> nocleg (pok. 2,3,4 os. z łazienkami, TV),
> wyżywienie HB (obiadokolacja, śniadanie),
> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 2 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa*) Polska,
> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 20 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa*) Czechy,
> opieka pilota,
*pakiet ubezpieczenia podstawowy, w Czechach zalecane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego), o które często pytają Czesi w szpitalach.
CENA NIE OBEJMUJE karnetu narciarskiego, ubezpieczenia sprzętu narciarskiego oraz bagażu.

UWAGA: Sprzęt narciarski oraz bagaż NIE JEST OBJĘTY ubezpieczeniem – tym samy Organizator NIE JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA SPRZĘT DO UPRAWIANIA SPORTÓW ZIMOWYCH ORAZ BAGAŻ W RAMACH
PODSTAWOWEGO UBEZPIECZENIA. Każdy z uczestników expres nart może wykupić sobie indywidualnie,
dodatkowe (wzbogacone) ubezpieczenie narciarskie, np. w Signal Iduna.

Wyjazd osoby niepełnoletniej 

1/ Osoba niepełnoletnia może podróżować sama tylko za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Druk zgoda rodzica na wyjazd osoby niepełnoletniej wysyłany jest w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na dany wyjazd.
2/ Zgody pisemne wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna muszą być dostarczone w miejsce odjazdu.
3/ Osoba pełnoletnia oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika wyjazdu.

Promocja co czwarty wyjazd gratis obowiązuje od 17.12.2022 do 26.03.2023 (3 wyjazdy pełnopłatne – 4 gratis).

Wyjazd gratisowy należy wykorzystać do 26.03.2023. Promocje i zniżki pakietowe, grupowe, rodzinne itp. nie sumują i nie nakładają się, dotyczą tylko i wyłącznie pełnopłatnych, indywidualnych wyjazdów 1-dniowych.

Z w/w promocji wyłączone są wyjazdy 2-dniowe, będą one zaliczane tylko i wyłącznie do puli wyjazdów gratisowych 1-dniowych (np. wyjazd 2-dniowy + wyjazd 1-dniowy, kolejny wyjazd jednodniowy GRATIS). Gratisy nie przechodzą na przyszły sezon 2022/2023, tym samym nie przechodzą z poprzedniego sezonu na sezon obecny, a także nie można przerzucić gratisu na inną osobę. Prosimy nie czekać z wykorzystaniem gratisu do końca sezonu, ponieważ wyjazdy na express narty są wyjazdami z wolnego naboru i w przypadku braku wymaganego minimum, wyjazd zostaje odwołany, wówczas nie będzie możliwości wykorzystania gratisu, ani przeniesienie go na sezon następny.

Promocja co czwarty wyjazd gratis obowiązuje od 17.12.2022 do 26.03.2023

PAKIET GRUPA: od 8 osób. Rezerwując 8 miejsc na wyjazd w sezonie 2022/2023 płacisz tylko za 7 osób – ósma osoba jedzie GRATIS (7 x 85 zł = 595 zł : 8 ≈ 75 zł/ os. w Polsce i 7 x 90 zł = 630 zł :8 ≈ 79 zł/os. w Czechach)

Pakiet grupowy obowiązuje przy pełnej, jednorazowej wpłacie za 7 osób. Przy rezygnacji jednej i więcej osób obowiązuje dopłata do pełnej kwoty 10 zł/os. w Polsce i 11 zł/os. w Czechach. W pakiecie grupowym nie obowiązuje promocja „czwarty wyjazd gratis”

PAKIET RODZINA: obowiązuje przy minimum 3 osobach w opcji 2+1 lub 1+2 – dwie osoby pełnoletnie + dziecko w wieku szkolnym do lat 14 lub 1 osoba pełnoletnia + 2 dzieci w wieku do lat 14, cena: 70 zł/os. Pakiet rodzina dotyczy tylko Czarnej Góry i Zieleńca. Przy rezygnacji jednej i więcej osób obowiązuje dopłata do pełnej kwoty (15 zł/os.). W pakiecie rodzinnym nie obowiązuje promocja „czwarty wyjazd gratis”.

Uwaga: W przypadku braku warunków śniegowych, złych warunków pogodowych lub niewystarczającej ilości osób, organizator ma prawo do odwołania wyjazdu lub zmianę ośrodka narciarskiego do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym wyjazd (gwarancja zwrotu 100 % kosztów).

W przypadku odwołania wyjazdu lub zmiany stacji narciarskiej każdy z narciarzy będzie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. Brak takiej informacji do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym wyjazd oznacza, że wyjazd jest potwierdzony.

ODWOŁANIE WYJAZDU PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALANEGO: Klient ma prawo do odwołania wyjazdu do godz. 16:00 na dwa dni poprzedzające wyjazd (dotyczy to wyjazdów tylko 1-dniowych), wówczas przysługuje mu zwrot pełnej kwoty, „przerzucenie” wpłaty na kolejny, dowolnie wybrany wyjazd lub „przerzucenie” wpłaty na dowolnie wskazaną osobę. Niezgłoszenie do godz. 16:00 na dwa dni przed wyjazdem jest równoznaczne z utratą wpłaconej kwoty, dotyczy to także wyjazdów gratisowych.

ODWOŁANIE WYJAZDU PRZEZ KLIENTA ZBIOROWEGO (Pakiet Grupa, Rodzina itp.): Klient grupowy ma prawo do odwołania wyjazdu do godz. 16:00 na dwa dni poprzedzające wyjazd (dotyczy to wyjazdów tylko 1-dniowych), wówczas przysługuje mu zwrot pełnej kwoty, przerzucenie wpłaty na kolejny, dowolnie wybrany wyjazd. Niezgłoszenie do godz. 16:00 na dwa dni przed przed wyjazdem skutkuje utratą wpłaconej kwoty.

REZERWACJE możecie Państwo dokonywać drogą mailową – alfatour@alfa.olesnica.pl lub przez stronę www.alfatour.olesnica.pl formularz zgłoszeniowy – Zgłoś się na wyjazd .

Prosimy pamiętać o przesyłaniu pełnych danych na wyjazd: nazwisko i imię, data urodzenia, miejsca zamieszkania (kod miejscowość, ulica, nr mieszkania/domu), nr telefonu oraz podanie miejscowości, do której chcemy jechać. Poniżej klauzula  o przetwarzaniu danych osobowych.

Każdy e-mail zostaje przez nas potwierdzony – w przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny 71 399 40 44 lub 515 186 427. Po otrzymaniu od nas maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na wyjazd prosimy o dokonanie wpłaty przelewem na konto biura PKOBP  71 1020 5297 0000 1802 0072 7933.  Przy wpłatach przelewowych należy koniecznie przesłać mailem zwrotnie potwierdzenie wykonania przelewu z podaniem imienia i nazwiska oraz daty i miejsca wyjazdu..

Informacje o wyjazdach zamieszczane będą na stronie : www.alfatour.olesnica.pl oraz przesyłane do wszystkich narciarzy drogą mailową. Wszystkie komunikaty, informacje i oferty są rozsyłane z automatu kopią ukrytą do wszystkich osób, którzy są na naszej liście mailingowej.

Wyjazdy na express narty są wyjazdami z wolnego naboru – ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Autokar nie czeka na osoby spóźnione, a organizator nie bierze odpowiedzialności za niestawienie się na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie. Zapraszamy do współpracy firmy, zakłady pracy, szkoły, instytucje itp.

Klauzula informacyjna dla Klientów Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGENCJA TURYSTYCZNA ALFA-TOUR z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica
2/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy o udział w imprezie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3/ odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie obsługi informatycznej IT, podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji swoich celów gospodarczych, np. bazy noclegowe, biuro księgowe, firma ubezpieczeniowa Signal Iduna i PZU, piloci, przewodnicy, firmy transportowe.
4/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, o której mowa w pkt 3) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń związanych z realizacją tej umowy.
5/ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy alfatour@alfa.olesnica.pl;
6/ ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwi realizację przez ALFA-TOUR. umowy o której mowa w pkt 3)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO*:
Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez: AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ ALFA-TOUR z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica w celu komunikacji i korzystania z usług biura podróży.
□Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i wiadomości mailowej informacji dotyczących imprez turystycznych.
□Oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ ALFA-TOUR z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania
…………………………………………………………………………………………………………… (data i czytelny podpis klienta)

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ALFA-TOUR
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki
ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica
tel/fax 71/399 40 44; 515/186 427
alfatour@alfa.olesnica.pl, www.alfatour.olesnica.pl
NIP: 911-129-95-96
PKO BP 71 1020 5297 0000 1802 0072 7933